خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

زلزله هاي ايران

  ۱ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۱۸:۰۶:۵۵.۴ ۳۸.۴۰ N ۴۶.۷۱ E ۱۸ ۱.۹ ورزقان، آذربايجان شرقي ۴ IGUT شکل موج
  ۲ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۱۷:۱۴:۵۱.۲ ۳۵.۳۸ N ۵۱.۴۳ E ۱۵ ۱.۷ قرچك، تهران ۵ IGUT شکل موج
  ۳ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۱۷:۰۸:۲۶.۸ ۳۴.۰۶ N ۴۶.۸۷ E ۱۴ ۱.۸ حميل، كرمانشاه ۴ IGUT شکل موج
  ۴ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۱۵:۳۸:۱۳.۹ ۳۹.۲۸ N ۴۸.۶۵ E ۱۸ ۳.۶ Cəlilabad، آذربایجان ۶ IGUT شکل موج
  ۵ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۱۵:۱۲:۴۴.۵ ۳۸.۲۳ N ۴۶.۶۸ E ۵ ۱.۶ خواجه، آذربايجان شرقي ۳ IGUT شکل موج
  ۶ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۱۴:۲۲:۰۲.۹ ۳۸.۰۸ N ۵۷.۶۸ E ۸ ۲.۵ Gökedepe، ترکمنستان ۵ IGUT شکل موج
  ۷ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۱۴:۱۰:۰۰.۳ ۳۲.۴۶ N ۵۱.۶۴ E ۸ ۱.۱ پيربكران، اصفهان ۴ IGUT شکل موج
  ۸ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۱۳:۵۱:۰۹.۲ ۳۱.۸۶ N ۵۵.۶۹ E ۱۴ ۲.۳ بهاباد، يزد ۵ IGUT شکل موج
  ۹ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۱۳:۴۸:۱۴.۶ ۳۶.۴۶ N ۵۹.۷۴ E ۱۰ ۲.۳ مشهد، خراسان رضوی ۵ IGUT شکل موج
  ۱۰ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۱۳:۴۱:۱۲.۵ ۳۳.۱۶ N ۴۶.۶۷ E ۱۰ ۲.۶ ميمه، ايلام ۶ IGUT شکل موج
  ۱۱ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۱۲:۲۴:۰۷.۹ ۳۲.۲۵ N ۵۹.۶۲ E ۹ ۲.۰ سربيشه، خراسان جنوبی ۳ IGUT شکل موج
  ۱۲ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۵:۰۴.۷ ۲۹.۸۳ N ۵۵.۸۹ E ۵ ۲.۳ پاريز، کرمان ۵ IGUT شکل موج
  ۱۳ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۱۰:۰۰:۰۶.۸ ۳۵.۸۵ N ۵۲.۳۸ E ۵ ۱.۴ دماوند، تهران ۳ IGUT شکل موج
  ۱۴ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۰۸:۴۰:۴۴.۷ ۳۵.۷۹ N ۴۶.۰۴ E ۱۰ ۲.۸ بوئين سفلي، كردستان ۷ IGUT شکل موج
  ۱۵ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۰۶:۵۹:۲۵.۱ ۳۳.۹۸ N ۵۹.۷۱ E ۱۹ ۲.۷ قاسم آباد، خراسان رضوی ۹ IGUT شکل موج
  ۱۶ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۰۶:۱۶:۳۴.۹ ۲۹.۶۹ N ۵۱.۱۰ E ۲۲ ۲.۳ وحدتيه، بوشهر ۵ IGUT شکل موج
  ۱۷ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۰۴:۳۳:۵۶.۸ ۳۲.۱۲ N ۵۵.۶۹ E ۱۴ ۱.۹ بهاباد، يزد ۴ IGUT شکل موج
  ۱۸ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۰۳:۵۲:۵۲.۱ ۳۲.۱۴ N ۵۵.۷۰ E ۱۲ ۱.۹ بهاباد، يزد ۴ IGUT شکل موج
  ۱۹ ۱۳۹۱-۱۲-۰۵ ۰۰:۱۰:۱۱.۲ ۳۵.۵۳ N ۶۰.۵۵ E ۸ ۱.۴ نصراباد، خراسان رضوی ۴ IGUT شکل موج
  ۲۰ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۲۱:۴۴:۵۹.۵ ۳۳.۵۲ N ۴۸.۹۲ E ۱۴ ۱.۹ دورود، لرستان ۳ IGUT شکل موج
  ۲۱ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۲۱:۴۲:۵۴.۲ ۳۶.۲۲ N ۵۳.۶۳ E ۱۲ ۱.۲ كياسر، مازندران ۳ IGUT شکل موج
  ۲۲ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۹:۲۲:۱۰.۷ ۲۹.۱۱ N ۵۸.۱۶ E ۱۰ ۲.۷ بم، كرمان ۵ IGUT شکل موج
  ۲۳ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۹:۱۶:۳۳.۷ ۳۷.۹۳ N ۴۷.۶۹ E ۱۸ ۱.۲ سراب، آذربايجان شرقي ۳ IGUT شکل موج
  ۲۴ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۸:۰۷:۲۶.۵ ۳۲.۰۶ N ۵۵.۷۷ E ۸ ۲.۴ بهاباد، يزد ۶ IGUT شکل موج
  ۲۵ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۷:۴۴:۱۰.۵ ۳۲.۹۳ N ۶۰.۱۷ E ۱۸ ۲.۲ اسديه، خراسان جنوبی ۳ IGUT شکل موج
  ۲۶ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۷:۰۶:۱۴.۳ ۲۸.۸۳ N ۵۳.۶۹ E ۱۴ ۲.۳ فسا، فارس ۷ IGUT شکل موج
  ۲۷ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۶:۵۸:۴۴.۷ ۳۳.۳۲ N ۵۱.۳۷ E ۱۴ ۱.۶ وزوان، اصفهان ۴ IGUT شکل موج
  ۲۸ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۶:۳۷:۵۲.۲ ۳۲.۳۳ N ۵۵.۴۵ E ۱۴ ۱.۹ ساغند، يزد ۵ IGUT شکل موج
  ۲۹ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۶:۲۲:۲۲.۸ ۳۵.۷۲ N ۵۲.۰۰ E ۴ ۱.۸ دماوند، تهران ۹ IGUT شکل موج
  ۳۰ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۶:۱۹:۱۳.۱ ۳۲.۰۶ N ۵۱.۰۰ E ۱۲ ۱.۵ گهرو، چهارمحال وبختياري ۵ IGUT شکل موج
  ۳۱ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۶:۱۸:۴۰.۶ ۳۹.۲۱ N ۴۶.۱۶ E ۹ ۱.۹ Kajaran، ارمنستان ۶ IGUT شکل موج
  ۳۲ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۶:۱۸:۰۰.۰ ۳۲.۰۸ N ۵۵.۴۵ E ۹ ۲.۷ ساغند، يزد ۸ IGUT شکل موج
  ۳۳ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۴:۰۶:۲۷.۱ ۳۶.۳۱ N ۵۳.۱۱ E ۱۸ ۱.۳ زيراب، مازندران ۳ IGUT شکل موج
  ۳۴ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۳:۵۸:۱۸.۸ ۳۷.۲۲ N ۵۷.۶۷ E ۱۶ ۱.۸ اسفراين، خراسان شمالي ۷ IGUT شکل موج
  ۳۵ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۳:۲۹:۲۶.۶ ۲۸.۱۳ N ۵۲.۷۷ E ۱۵ ۳.۴ قير، فارس ۱۳ IGUT شکل موج
  ۳۶ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۳:۲۱:۰۸.۶ ۳۰.۲۵ N ۵۱.۵۶ E ۱۸ ۱.۸ مصيري، فارس ۳ IGUT شکل موج
  ۳۷ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۳:۰۹:۳۵.۰ ۳۶.۸۵ N ۴۷.۵۲ E ۶ ۲.۱ ماه نشان، زنجان ۴ IGUT شکل موج
  ۳۸ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۲:۵۷:۰۲.۵ ۲۹.۹۶ N ۵۶.۶۶ E ۱۸ ۲.۰ بردسير، کرمان ۴ IGUT شکل موج
  ۳۹ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۲:۱۷:۳۵.۱ ۳۳.۹۳ N ۵۱.۲۸ E ۷ ۱.۷ نياسر، اصفهان ۶ IGUT شکل موج
  ۴۰ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۲:۰۲:۰۶.۸ ۲۹.۹۲ N ۵۵.۸۲ E ۱۸ ۲.۱ پاريز، کرمان ۳ IGUT شکل موج
  ۴۱ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۱:۴۴:۳۶.۴ ۲۹.۸۸ N ۵۵.۷۶ E ۱۸ ۲.۱ پاريز، کرمان ۳ IGUT شکل موج
  ۴۲ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۱:۳۹:۰۵.۹ ۳۵.۶۰ N ۵۳.۲۸ E ۸ ۱.۱ سمنان، سمنان ۵ IGUT شکل موج
  ۴۳ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۱:۰۸:۱۸.۹ ۳۵.۷۱ N ۴۹.۳۲ E ۴ ۳.۳ آبگرم، قزوين ۲۴ IGUT شکل موج
  ۴۴ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۰:۱۵:۲۸.۹ ۳۸.۴۰ N ۴۶.۷۷ E ۱۷ ۲.۵ ورزقان، آذربايجان شرقي ۶ IGUT شکل موج
  ۴۵ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۱۰:۰۹:۳۹.۹ ۲۹.۹۶ N ۵۶.۶۲ E ۱۸ ۱.۵ بردسير، کرمان ۳ IGUT شکل موج
  ۴۶ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۰۹:۰۱:۳۳.۵ ۳۵.۷۷ N ۴۵.۸۰ E ۵ ۲.۶ ارمارده، كردستان ۹ IGUT شکل موج
  ۴۷ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۰۸:۵۲:۲۶.۸ ۳۵.۷۰ N ۴۵.۵۷ E ۱۱ ۳.۷ As-SulaymanIyah، عراق ۱۷ IGUT شکل موج
  ۴۸ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۰۸:۱۵:۲۶.۶ ۳۱.۵۳ N ۵۴.۹۰ E ۲۷ ۱.۶ مهريز، يزد ۳ IGUT شکل موج
  ۴۹ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۰۸:۰۶:۱۲.۰ ۳۴.۷۹ N ۴۷.۳۵ E ۱۸ ۱.۶ سنقر، كرمانشاه ۶ IGUT شکل موج
  ۵۰ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۰۶:۱۷:۲۹.۶ ۳۲.۷۹ N ۴۸.۱۷ E ۱۰ ۳.۱ حسينيه، خوزستان ۱۷ IGUT شکل موج
  ۵۱ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۰۶:۰۴:۴۵.۴ ۳۲.۸۸ N ۴۸.۱۵ E ۱۰ ۲.۲ حسينيه، خوزستان ۶ IGUT شکل موج
  ۵۲ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۰۵:۳۴:۳۹.۹ ۲۹.۶۰ N ۵۷.۰۹ E ۱۵ ۲.۴ گلزار، کرمان ۴ IGUT شکل موج
  ۵۳ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۰۵:۲۴:۳۲.۷ ۲۹.۶۱ N ۵۷.۰۹ E ۱۲ ۳.۵ گلزار، کرمان ۴ IGUT شکل موج
  ۵۴ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۰۵:۰۹:۲۲.۱ ۲۹.۵۸ N ۵۷.۰۹ E ۲۰ ۴.۱ گلزار، کرمان ۴ IGUT شکل موج
  ۵۵ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۰۳:۰۶:۴۵.۶ ۳۸.۶۹ N ۴۸.۸۱ E ۱۰ ۳.۱ Gərmatük، آذربایجان ۸ IGUT شکل موج
  ۵۶ ۱۳۹۱-۱۲-۰۴ ۰۰:۴۶:۴۰.۸ ۳۸.۳۵ N ۴۶.۸۴ E ۱۲ ۰.۸ ورزقان، آذربايجان شرقي ۵ IGUT شکل موج
  ۵۷ ۱۳۹۱-۱۲-۰۳ ۲۳:۵۱:۴۳.۵ ۳۳.۲۵ N ۴۷.۵۶ E ۱۰ ۲.۵ پلدختر، لرستان ۱۶ IGUT شکل موج
  ۵۸ ۱۳۹۱-۱۲-۰۳ ۲۳:۲۸:۱۵.۱ ۳۸.۸۲ N ۴۴.۵۰ E ۱۰ ۲.۴ سيه چشمه، آذربايجان غربي ۶ IGUT شکل موج
  ۵۹ ۱۳۹۱-۱۲-۰۳ ۲۳:۲۵:۱۳.۱ ۳۶.۴۸ N ۵۸.۶۸ E ۱۲ ۱.۲ نيشابور، خراسان رضوي ۶ IGUT شکل موج
  ۶۰ ۱۳۹۱-۱۲-۰۳ ۲۲:۳۶:۲۹.۲ ۳۸.۳۸ N ۴۶.۶۳ E ۱۰ ۱.۷ ورزقان، آذربايجان شرقي ۶ IGUT شکل موج

  این مطلب تا کنون 52 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : ۱۳۹۱ ,igut ,کرمان ,خراسان ,آذربايجان ,شرقي ,آذربايجان شرقي ,ورزقان، آذربايجان ,گلزار، کرمان ,پاريز، کرمان ,خراسان رضوی ,
  زلزله هاي ايران

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر